Zásady ochrany osobních údajů

Kdo jsme

Stomatologická ordinace provozující stomatologickou činnost ve Vladislavově 17, Praha 1, jako člen skupiny AGEL. Kontaktovat nás můžete emailem vladislavova@belu-praha.cz nebo telefonicky, a to na čísle +420 604 551 117. Můžete nás také kontaktovat prostřednictvím kontaktního formuláře, který najdete na naší webové prezentaci, na adrese: www.belu-praha.cz

Jaké shromažďujeme osobní údaje a proč je shromažďujeme

Objednávkový formulář

Na webové stránce je umístě online objednávkový formulář, skrte který se pacienti objednávají do ordinace. Údaje odesílané prostřednictvím formuláře uchováváme a jsou nezbytně nutné k vedení záznamů pacienta.

Kontaktní formulář

Kontaktní formulář slouží k rychlejší a efektivnější komunikaci mezi pacienty a ordinací. Odeslané kontaktní údaje uchováváme pro potřeby komunikace s pacienty.

Jaká máte práva?

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu: vladislavova@belu-praha.cz. Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů.

Díky právu na přístup nás můžete kdykoli vyzvat a my vám doložíme ve lhůtě 30 dní, jaké vaše osobní údaje zpracováváme a proč. Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů. Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesl/a námitku proti zpracování. Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování – neodesílejte kontaktní ani objednávkový formulář.